Vindornyaszőlősi tőzegláp
 • Nyitóoldal
 • Településünk
 • Turisztika
 • Intézmények
 • Önkormányzat
 • Vindornya-láp
 • Projekt lap
 • Célok és
  Alapinformációk
 • Projekt
  Ütemezés
 • Eseménynaptár
  (Képgaléria)
 • Sajtó
  hírek
 • Letölthetö
  Dokumentumok
 • Térképtár
 • A láp
  élövilága
 • A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése
  (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0004)

  A vindornyaszőlősi felhagyott tőzegbánya régen tőzegláp volt. A tőzeg kitermelésének érdekében a lápot lecsapolták, melynek során a lápot tápláló Vindornya-pataknak nyílegyenes medret jelöltek ki, töltések között átvezették a lápon, és biztosították a szabad vízelfolyást. A megoldás egyben lehetővé tette a tőzegkitermeléshez szükséges vízkitermelést, megoldva a kitermelt víz elvezetését is. A tőzeg kitermelése után a patakot nem állították vissza, azt szabályozott medrében hagyták. E körülmény miatt indult meg az elhagyott bányaterület fokozatos kiszáradása, amely szélsőségesen száraz időszakban a hátrahagyott – kitermelésre nem érdemes – tőzeg öngyulladásához vezetett. A roncsolt lápterületet időközben a természet visszahódította és az gazdag élőhellyé vált. A túlzott kiszáradás azonban gátolja a rehabilitációs folyamatokat. A projekt komplex célkitűzése a védett Vindornya-láp, mint értékes vizes élőhely megőrzése, fenntartása, ennek kapcsán az őshonos, védett növény és állatfajok védelme.

  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

  Főbb adatok, a projekt címe

  KEOP-2009-3.1.2 Élőhelyvédelelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése című pályázati konstrukció

  Projektgazda neve: Tálos Zoltán, polgármester

  Projektgazda székhelye: Vindornyaszőlős

  A projektgazda rövid bemutatása

  Projektgazda neve: Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

  Jogi formája: Helyi önkormányzat

  Címe: 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa u. 21.

  A projektgazda hivatalos képviselője: Tálos Zoltán

  Beosztása: Polgármester

  Telefonszáma: 06 (83) 371-101

  Fax száma: 06 (83) 371-101

  E-mail címe: onkormanyzat@vszolos.t-online.hu

  A legfontosabb részcélok az alábbiak:

  • A terület további száradásának megállítása, vízellátásának javítása.

  • A nedves élőhelyek területi kiterjedése csökkenésének megállítása.

  • Az eredeti életközösségek fenntartása.

  • A biodiverzitás fokozódása feltételeinek javítása.

  • A terület degradálódásának megállítása, az invazív fajok visszaszorítása.

  • A terület ökológiai értékének növelése állandó nyílt vízfelületet kialakításával.

  • Az öngyulladás veszélyének csökkentése, az oltás feltételeinek kialakítása.

  • A tájképi érték megtartása.

  A projekt szorosan illeszkedik a KEOP céljaihoz, a fenntartható fejlődés céljainak érvényesüléséhez, valamint az ÚMFT-ben megfogalmazott esélyegyenlőségi célkitűzésekhez is.

  A projekttől elvárt eredmények:

  A célindikátorokat a fenti célok összefoglalásaként határoztuk meg. Az élőhely helyreállítással érintett terület nagyságát a műszaki koncepció alapján jelenleg is meg lehet határozni. E szerint az élőhely helyreállítással érintett területek nagysága a jelenlegi nulláról 300 hektárra nő 2012. szeptember végéig. Ugyanakkor a védett fajok számának várható változásának meghatározásához a terület, a meglévőnél pontosabb ökológiai felmérése szükséges, és ez alapján lehet meghatározni a beavatkozás eredményeként elvárt értéket. A mutató alkalmas lesz annak kimutatására, hogy a jelenleg a területen élő, de a degradáció miatt visszaszoruló védett fajok állománya stabilizálódik, és a kialakuló vízfelületeknek köszönhetően a területe új védett madárfajok jelennek meg.