Vindornyaszőlősi tőzegláp
 • Nyitóoldal
 • Településünk
 • Turisztika
 • Intézmények
 • Önkormányzat
 • Vindornya-láp
 • Projekt lap
 • Célok és
  Alapinformációk
 • Projekt
  Ütemezés
 • Eseménynaptár
  (Képgaléria)
 • Sajtó
  hírek
 • Letölthetö
  Dokumentumok
 • Térképtár
 • A láp
  élövilága
 • Eseménynaptár

  • Augusztusi összefoglaló2012.08.14Open or Close

   Augusztusi összefoglaló

   2012 márciusában, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével lezajlott kitűzést követő hónapokban, A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése című környezetvédelmi beruházás munkáiban a fizikai megvalósítás terén jelentős előrelépésekre került sor.

   A legjobb ajánlatot tevő Vértes-Út Kft hozzálátott a terület kitűzéséhez és a leendő tavak kotrási munkáihoz.

   Az 1.sz ülepítő tó földművei a kitermeléssel együtt áprilisban elkészültek. Május elejére a 2. sz. tó kitűzése és mederkiemelése, töltésépítése már 80%-os készültségi szinten állt. A két tavat összekötő földárok - párhuzamosan a kettes tó földműveivel – május elejére szintén elkészült.

   Ezt követően indult meg a műtárgyak építése (vízátereszek, zsilipek), melyek jelenleg 90 %-os készültségi szinten állnak.

   A napokban veszi kezdetét a védett területrészen kívül eső 3. számú tüzivíztározó kialakítása, mely a közbeszerzési eljárásban jelzetteknek megfelelően a korábbi tájképbe nehezen illeszkedő szabályos téglalap alak helyett amorf formát kapott.

   Kapcsolódó tevékenységként megemlíthető, hogy a kitermelt és feleslegessé váló föld a település határában található felhagyott, korábban ugyan már rekultivált, ám jelenleg is meredek partfallal rendelkező agyagbányába kerül rekultivációs céllal, megszűntetve annak tájsebét.

   Az eddig elvégzett és az év végéig tervezett kivitelezői munkálatok alapján várható, hogy a kivitelezési időszak a tervezett beruházási időszakon belül lerövidül, a tavak természetes úton történő vízzel való feltöltődése - már a téli és tavaszi csapadékos időszak megnövekedett vizeivel - a várt és számított határidőnél korábban várhatóan megtörténik.

   A beruházás 2013 szeptemberi zárásáig történik meg a növénytelepítés, a fennmaradó tereprendezés, a próbaüzem. A műszaki létesítmények azonban javarészt még idén elkészülnek: a magasles lefedésre kerül, a téli hónapokban kerül sor - a láp élővilágába betekintést segítő - pallójárda lefektetése. Az információs táblák, melyek érdekes történeti betekintést nyújtanak a látogatók számára a láp múltjába és jelenébe, valamint a láp élővilágába - jelenleg készülnek.

   Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával zajló beruházás, a teljes nyári időszakában közmunkát adott a község lakóinak.

   Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott ábrák: Magasles rögzítése megtörtént Vas György, Dékány Imre, Patányi Gergely

  • Megkezdődtek a 3. számú, tüzivíztározó tó építési munkái2012.08.09Open or Close

   Megkezdődtek a 3. számú, tüzivíztározó tó építési munkái

   A napokban indult meg a védett területrészen kívül eső 3. számú tüzivíztározó tó kialakítása, mely a közbeszerzési eljárásban jelzetteknek megfelelően a korábbi tájképbe nehezen illeszkedő szabályos téglalap alak helyett amorf formát kap.

   Az eddig elvégzett és az év végéig tervezett kivitelezői munkálatok alapján várható, hogy a kivitelezési időszak a tervezett beruházási időszakon belül lerövidül, a tavak természetes úton történő vízzel való feltöltődése - már a téli és tavaszi csapadékos időszak megnövekedett vizeivel - a várt és számított határidőnél korábban megtörténik. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott ábrák: Tüzivíztározó Tüzivíztározó

  • Júliusi munkafolyamatok képekben2012.07.31Open or Close

   Júliusi munkafolyamatok képekben:

   Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó

  • Júniusi munkafolyamatok képekben2012.06.31Open or Close

   Júniusi munkafolyamatok képekben:

   Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: 1. tó áteresz vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó

  • Májusi munkafolyamatok képekben2012.05.31Open or Close

   Májusi munkafolyamatok képekben:

   Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó

  • Áprilisi munkafolyamatok képekben2012.04.31Open or Close

   Áprilisi munkafolyamatok képekben:

   Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó vindornyaszőlős tó

  • Márciusi munkafolyamatok2012.03.22Open or Close

   Márciusi munkafolyamatok:

   ... Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp

  • Munkában az Önkormányzat új gépei2012.03.16Open or Close

   Munkában az Önkormányzat új gépei

   Az önkormányzat projekt által beszerzett gépei közmunkások foglalkoztatásával tisztítják meg a leendő Kékperjés-Vidra Tanösvényhez vezető utat. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott képanyag: út tisztítás tőzegláp tőzegláp

  • A tavak alakjának korrekciója2012.03.13Open or Close

   A tavak alakjának korrekciója

   Az engedélyes térképi rajzolat és az adatállomány alapján kitűzött terület között elcsúszás mutatkozott (melyek a térképi pontok digitális adattá történő átalakításakor keletkeztek), e célból 2012.03.13.-án helyszíni bejárás, kitűzési korrekció, egyeztetés történt. Az új kontúr javaslat a helyszín bejárásával, a BFNPIg- hatékony együttműködésével s útmutatásával elkészült, s jelenlévők által elfogadásra került.

   A területen egyeztetett korrekció a kitűzési pontok hibahatáron és halmozott hibahatáron belüli korrekcióját jelentették, a védendő természeti értékek, és a magántulajdonú terület érdekében a ténylegesen fellehető tereptárgyakkal összhangban. A beruházás fő cél paraméterei, mint töltés -hosszak, tömegek, víz felület és meder térfogatok nem változnak - így a Közbeszerzés tárgyaként megjelölt mennyiségekben munkanemekben, elvégzendő feladatokban nem történt változás. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott ábrák: vindornyaszőlős tó alak vindornyaszőlős tó alak

  • Területátadás2012.03.06Open or Close

   Területátadás

   2012.03.06-al a beruházás kivitelezése kapcsán megtörtént a munkaterület átadása Kivitelező részére. A Vértes-Út Kft, az, Önkormányzat és a hatóságok megjelent képviselői az egyeztetés során a területet bejárták, és megállapították, hogy a munkavégzés a területen elindulhat. Ezzel a kivitelezési munka az érvényes hatósági engedélyek birtokában megkezdödött. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott fotók: tőzegláp tőzegláp tőzegláp tőzegláp kotró gép kotró gép kotró gép kotró gép

  • Szerződéskötés2012.02.29Open or Close

   Szerződéskötés

   2012.02.29-én Önkormányzatunk szerződést kötött a közbeszerzési pályázaton nyertes Vértes-Út kft-vel a Vindornya – láp élőhely helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos építési munkák elkészítésére.A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az eredetileg 2011.év végére tervezett szerződéskötés csak február legvégén valósulhatott meg Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott fotó: szerződás megkötése

  • Projekt nyitórendezvény2012.01.14Open or Close

   Projekt nyitórendezvény

   A megnyitó a meghírdetett program szerint zajlott le 2012.01.14.-én a vindornyaszőlősi kultúrházban. A megnyitón a sajtó is képviseltette magát. Az ünnepély színvonalát - a megjelentek örömére - nagyban emelte a helyi asszonykórus színvonalas ének- és táncműsora.

   Tálos Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében jelezte, hogy ezen beruházás a település életében várhatóan pozitív változásokat idéz elő. A település lakossága nagy figyelemmel hallgatta a projektmenedzser beszámolóját, mely a projekt történetét, célját, a beruházás műszaki megvalósításának módját, ütemezését és várható eredményeit ismertette (PPT letöltése). Rámutatott részletesen, hogy a projekt megvalósulásával milyen lehetőségek nyílhatnak meg egy többszörösen hátrányos település életében.

   A beruházás azon túl, hogy a terület tájképi értékét növeli, a helyi munkaerő számára is lehetőséget nyújt. Már a kivitelezésre kiírt pályázat kötelezővé tette a helyi munkaerő alkalmazását. Jelezte, hogy a beruházás keretében eszközök beszerzésére is sor kerül. A géppark segítségével a terület előkészítési- és fenntartási munkáinál ezen eszközök nagy segítséget jelentenek, melynek működtetésénél a helyi munkaerő foglalkoztatottságot tudja a település növelni. Külön felhívta a hallgatóság figyelmét a település honlapjára, melyet a jövőben célszerű a település lakóinak kihasználnia a helyi szolgáltatások közzétételi lehetőségére.

   A település lakosai és érdeklődők kérdéseket intézhettek a projektmenedzser felé. A település lakóinak érdeklődését az ebédet megelőző szünetben feltett további kérdések bizonyítják.

   A jó idő kedvezett a sajtó részére rögtönzött területi bejárásra is, melynek részeként egyrészt a géppark, másrészt a kihelyezett információs táblák is megtekintésre kerültek.

   A rendezvény hangulatos ebéddel zárult, mely lehetőséget nyújtott a beruházástól várható lehetőségek további latolgatására. Tálos Zoltán Polgármester Úr ünnepi köszöntője - Kapcsolódó képek: Tálos Zoltán ünnepi köszöntő Tálos Zoltán polgármesteri köszöntő Dr. Diószegi Ágnes prezentációja, lakossági fórum - Kapcsolódó képek: Prezentáció Sajtótájékoztató Diószegi Ágnes Diószegi Ágnes Lakossági fórum Vindornyaszőlősi Daloskör - Kapcsolódó képek: Vindornyaszőlősi Daloskör Dal kör Asszony kórus Néptánc Vendéglátás - Kapcsolódó képek: Nyitórendezvény Vindornyaszőlősi polgárok menü, vörös bor kávé és pogács Sajtótájékoztató és terepszemle - Kapcsolódó képek: Tálos Zoltán, Diószegi Ágnes, Nagy Zsolt, Dékány Imre husquarna cth 163 fűnyíró traktor falugondnok, traktor sajtó tájékoztató és terepszemle sajtó tájékoztató és terepszemle a Vindornya-lápon Galanthus nivalis - Hóvirág

  • A 'C' típusú táblák kihelyezése2012.01.14Open or Close

   A 'C' típusú táblák kihelyezése

   A beruházás helyszíne két irányból közelíthető meg. A 'C' típusú táblák kihelyezése ezeken a pontokon valósult meg. A település irányából a futballpálya mentén a Vidra-tanösvény kiinduló pontjával egybeesve - az öltöző épületére került jól láthatóan kihelyezésre, védve a környezeti behatásoktól. A másik megközelítés szerencsés módon a település-táblával esik egybe, így a Keszthely felől Vindornyaszőlősre érkezők rögtön láthatják, hogy a településen európai uniós beruházás zajlik. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott fotók: C típusú tábla Tálos Zoltán polgármesteri köszöntő Tálos Zoltán polgármesteri köszöntő

  • A gépek közbeszerzése sikeresen lezárult2012.01.12Open or Close

   A gépek közbeszerzése sikeresen lezárult

   Az alábbi eszközök a projekt részeként kerültek beszerzésre, melyek a láp terület-előkészítési és szakszerű fenntartási munkáinál nélkülözhetetlenek. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott fotók: Tuber T-40 traktor Tuber T-40 traktor AGRO-Ph-4 W40 Pótkocsi Husqvarna CTH 163 T Fűnyíró MKL 130 Szárzúzó MKL 130 Szárzúzó MKL 130 Szárzúzó Stihl Fs 410 aljnövényzet tisztító

  • Kiküldött meghívó / információs blokk / sajtó-anyag2011.12.14Open or Close

   Kiküldött meghívó / információs blokk / sajtó-anyag

   A nyitórendezvényt megelőzően - minden lakosnak - kiküldött meghívó egyben egy olyan információs anyag, melynek egyik célja az, hogy azok is tájékozódjanak a környezetükben zajló beruházásról, akik esetleg nem tudnak részt venni a 2012. január 14.-én megrendezésre kerülő nyitórendezvényen.

   A meghívó egy A4-es méretű, három részbe hajtogatott prospektus, amely az alábbi részegyégekből épül fel:
   • (01) meghívó a kötelező arculati elemekkel,
   • (02) a nyitórendezvény ütemterve és invitáció, amely az azon való részvételre buzdít
   • (03) Vindornyaszőlős rövid bemutatása - azok számára akik nem a település lakosai de a meghívót szintén kézhez kapják
   • (04) a láp rövid története és a beruházás bemutatása,
   • (05) elérendő célok a beruházás kapcsán

   A meghívó a lakosságon kívül a menedzsment illetve sajtó részére is kiküldésre került. Tartalmazza a pozitív üzeneteket és a projekt céljainak kivonatát. Kapcsolódó (nagyítható), feliratozott grafikák:

  • Internetes honlap és projektlap2011.11.05Open or Close

   Internetes honlap és projektlap

   Vindornyaszőlős Község a beruházás elindításakor nem rendelkezett internetes honlappal. A beruházás első ütemében a település-honlap szerkezeti megépítése lezajlott, amely keretet adott a beruházás kötelező elemének, a projekt-lapnak. A két részegység céljaiban szerves egységet alkot.

   Az internetes honlap és projeklap a beruházás folyamán folyamatosan frissítésre kerül és értékes tartalmakkal bővül.